oracle的loop等循环语句的几个用法小例子

--loop循环用法 (输出1到10)
declare v_num number(2) := 0;
begin 
 loop
  v_num := v_num + 1;
  exit when v_num > 10;
  --上面退出循环也可以用下面3行
   /* if(v_num > 9) then
    exit;
   end if;*/
  dbms_output.put_line(v_num); 
 end loop; 
end;

--while loop循环用法 (输出1到10)
declare v_num number(2) := 0;
begin 
 while v_num < 10 loop
   v_num := v_num + 1;
   dbms_output.put_line(v_num);
 end loop; 
end;

--for loop循环用法1 (输出1到10)
declare v_num number(2) := 99;
begin
 for v_n in 1 .. v_num loop  
   exit when v_n > 10;
   dbms_output.put_line(v_n);
 end loop;
end;

--for loop循环用法2 (输出某个表的序号、列数据)
begin
  for v_n in(select amount,rownum from tmp) loop 
   dbms_output.put_line(v_n.rownum || ' , ' || v_n.amount);
  end loop;
end;

---个循环打印某个月日历例子
declare v_days number(2); 
    v_firstday number(2);
    v_result varchar2(4000);
    v_d varchar(100);
    v_month date;
begin
  v_month := to_date('20170301','yyyymmdd');
  v_result := to_char(v_month,'yyyy') || '年' || to_char(v_month,'mm') || '月' || chr(10) || '日 一 二 三 四 五 六' || chr(10);
  select to_char(last_day(v_month), 'dd') into v_days from dual;--当月多少天
  select to_char(trunc(v_month, 'mm'),'d') into v_firstday from dual;--当月第1天是星期几:1-7  
  --1号所在星期几的之前每一天补3个空格
  for v_week in 1 .. v_firstday - 1 loop
   exit when v_firstday < 2;
   v_result := v_result || '  ';   
  end loop;
  for v_date in 1 .. v_days loop
   v_d := v_date;
   if(length(v_date) = 1) then
     v_d := ' '||v_date ;        
   end if;
   v_result := v_result || v_d || ' ';   
   if(mod(v_date + v_firstday, 7) = 1) then
     v_result := v_result || ' ' || chr(10);    
   end if;
  end loop; 
  dbms_output.put_line(v_result);
end;
/*
运行结果:

2017年03月
日 一 二 三 四 五 六
     1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
*/
 

相关内容推荐